Petra Held
Petra Held

Rođena je 26.kolovoza 1982. u Dubrovniku.

Pohađala je Školu za primjenjenu umjetnost u Zagrebu, nakon koje je upisala slikarstvo na Akademiji likovnih umjetnosti.

Diplomirala je slikarstvo 2006. godine.


Kao asistentica scenografkinje Dinke Jeričević surađivala je na predstavama: "Revizor" (Gavella), "Arkulin" (Dubrovačke ljetne igre), "Opera za tri groša" (HNK Zagreb), "Posljednja noć G. Casanove" (Komedija).

Rock'n'roll za dva miša bila joj je prva predstava u Maloj sceni, a nakon toga radila je još na predstavama Priča o svjetlu, Kamenje, Priča o vodi i Smiješno čudovište.