Kamenje

Kamenje

 
 • Tom Lycos i Stefo Nantsou
  Kamenje

  Predstava "Kamenje" bavi se problemom nasilja mladih i među mladima te otvara pitanja odgovornosti  za nasilničko ponašanje i sankcioniranje.

  Tijekom naše predstave postoji kratki interaktivni dio gdje jedan od glumaca komunicira s publikom o slučaju o kojem govori predstava. Nakon predstave, na izlazu, gledatelji su pozvani glasovati pomoću žetona (crvenog ili zelenog) jesu li likovi iz predstave krivi za  počinjeno djelo ili nisu. Nakon svake predstave zbrajamo glasove, a na kraju sezone imat ćemo sliku na koliko predstava je publika osudila naše protagoniste, a na koliko ih je oslobodila svake krivnje. Ovo pitanje nameće i širu diskusiju koja će biti održana krajem sezone, a na koju ćemo pozvati predstavnike škola koji su oslobodili krivnje, odnosno, proglasili krivima naše likove. Zanima nas stav djece i mladih u svezi ovog problema koji je sve rašireniji, a ujedno želimo putem kazališta otvoriti i širu raspravu.

  Mladi će tijekom razdoblja u kojem će se izvoditi naša predstava moći ostavljati svoje komentare na našoj Facebook stranici, a jednom mjesečno odabirat ćemo najbolje argumente ZA I PROTIV te ćemo ih nagrađivati nagradama našeg sponzora Garniera.

  Bilo bi nam drago da nakon predstave porazgovarate sa svojim učenicima te ako bude zanimljivih komentara ili pismenih radova, da nam ih proslijedite.

  Unaprijed zahvaljujemo na suradnji!

  Vitomira Lončar


  • Pogledajte istraživanje gospodina Marka Raguža iz Đakova potaknuto predstavom "Kamenje" nakon gostovanja u Đakovu.
  • 8. prosinca 2011. u Maloj sceni održan je okrugli stol potaknut predstavom.
NA VRH